Днес ни гостува Дарина Герганова, логопед от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Ловеч.

Разкажете кога един родител да се обърне към логопед?

 • Липса на говор до две години и половина. Използва само няколко думи, или говори неразбираемо, на свой език, няма фрази. Наблюдавате, че детето иска да комуникира, но не се получава по вербален път и използва предимно жестове и мимика, за да бъде разбирано
 • Ако след втората година липсват „к” и „г” в говора на детето
 • Не се обръща на името си
 • Не проявява интерес към имитиране
 • Не изпълнява инструкции
 • Не ви гледа в очите, избягва зрителен контакт за по-продължително време
 • Не ви търси за обща игра
 • Не проявява интерес към четенето на приказки, не посочва познати обекти при запитване реално и на картинка.
 • Не играе с играчки по предназначение или изобщо с тях
 • Трудно се застоява на едно място, постоянно се движи – по време на игра, хранене
 • Отбелязва регрес на вече придобити умения – по отношение на комуникативни умения, интереси и игра.
 • Наблюдавате лош контрол над саливацията, т.е., детето не контролира добре слюнката си и тя изтича навън.
 • Забелязвате затруднения в приемането и преработката на течности и храни
 • Неправилно произнасяне на звуци, пропуски или замени на звуци
 • Използването на изречения, които са неправилно граматически структурирани
 • Детето в предучилищна възраст изпитва трудности в разказването на последователни картини или по зададен сюжет


Зачестяват ли случаите на деца, които не говорят преди 3,4 години и защо според вас?

-Истината е, че зачестяват случаите с недоразвитие на речта при деца на 3-4 годишна възраст.Това наистина е стряскащо. Това е период, в който трябва да се коригират звуковете, а ние започваме с натрупване на речников запас. Всяко пето дете проговаря по-късно – около 3-годишна възраст.
Какво препоръчвате на родителите им?

-Препоръчвам на родителите максимално да ограничат устроитвата и говоримият език да е само майчиният.

С какви дечица най-често работите – като възраст и проблеми?

Най- честото говорно нарушение е дислалията, която е нарушение на някои от звуковете или група от звукове. Най-чести проблеми са с “р-то”– изговаря се неправилно или се заменя с друг звук, в повечето случай с “л”, или изобщо липсва. За група от звукове, говорим за “с”, “з”, “ц”, “ш”, “ж”, “ч”, съскави, шушкави. Бъркане на звучни и беззвучни звукове”– това са най-често срещаните логопедични проблеми при децата.

Друг проблем в липсата на реч, която не се появява при децата, много колеги, като диагноза поставят алалия – специфично езиково нарушение, характерно с късно начало на речта и нетипично за възрастта развитие на езиковата система. Липса на реч или има някаква реч, която е тип лепетна реч, което е нетипично за дете на 5-6 години да има такъв говор.

Какво е нужно на детето, за да проговори?

-Любов ,търпение ,много четене на приказки слушане на детски песни и занемаване от страна на родителите.

Често чуваме, че е твърде рано да се посети логопед преди 3 години – така ли е?

Дете до 3 година трябва да има речников запас от 20 думи, а на поне 50 думи. Да прави прости изречения и да търсни контакт с дeцата на неговата възраст. Няма ли ги на лице тези неща родителите трябва да се обърнат към специалист.

#Линк към оригиналната статия