ЛЕТНИ ГРУПИ!
2-3годишни и 4-7годишни деца!
През юли месец ще стартирам две летни групи. Работа с малък брой деца, групите ще се осъществят при минимален брой от 2 деца. Средата е подходяща за придобиване на нови знания и умения.
1Готови за градина !
Подходяща за деца, които предстои да бъдат приети в детско заведение; които имат нужда от стимулиране на комуникацията, езиково-говорното развитие, психомоторното развитие; деца, които имат нужда от наваксване на уменията за тази възраст.
Ще работим върху :
-общата и грубата моторика
-обогатяване на речниковия запас
-фината моторика
-ще спазваме правила и норми/ще се изчакваме
Групите се провеждат в рамките на 3 часа, три пъти в седмицата!
2На училище!
Подходяща за деца в предучилищна възраст, на които им предстои постъпване в първи клас и имат нужда от плавен преход от игра към учене; деца, които имат интерес към буквите, процесите четене и писане; деца, които имат необходимост да наваксат пропуснат материал.
Ще работим върху:
-графичния захват
-запознаване с букви/цифри
-изграждане на количествена представа
-звуков анализ и синтез
-езиково-говорно развитие /разказване по серия от картини,приказки ,картини
Групите ще се провеждат в рамките на 3 часа, три пъти седмично, от логопед!
В моят кабинет залагам на забавното учене, използване на монтесори метод,учене чрез игра.