Логопедичен масаж .

Масажът е важно средство за стимулиране на артикулационната моторика и в по-далечен план на речта.

Той е необходим при мускулна недостатъчност в областта на говорните органи с различен произход:

  • органично-неврологичен, водещ до парализи,
  • хереоформни хиперкинези,
  • атетози,
  • тремор,
  • атаксия (дизартрия);
  • органично-периферен, свързан с аномалии на говорните органи и увреждания на ларинкса (нарушена реч при цепнатини на устните и/или небцето и гласова патология); функционален, изразяващ се в нарушен тонус на вътрешните и външните мускули на ларинкса (гласови и прозодични нарушения).

Масажът е препоръчителен във всички случаи на разстроена дейност на мускулите на говорния апарат. Той засилва лимфо- и кръвообращението и е важно средство за повишаване на двигателната активност на говорните органи и за подобряване качествата на устната реч. Лечебният масаж обхваща лицето, говорните органи и шията и е два вида според състоянието на мускулатурата – разхлабващ (релаксиращ) и тонизиращ. Основни методи на класическия ръчен масаж са: поглаждане, разтриване, размачкване и вибрация. Схема на логопедичния масаж Масаж на челото Поглаждащи движения от средата на челото към слепоочията. Поглаждащи движения от веждите към окосмената част на главата. Размачкващи движения в същата позиция. Вибрационни движения в същата посока. Може да се изпълняват и с вибромасажор. Масаж на бузите Размачкващи и разтягащи движения от ъгълчетата на устните към скулите и слепоочията. Поглаждащи и разтягащи движения от скулите към долната челюст. Масаж на носа Поглаждащи, разтриващи и вибрационни движения в посока от междуочието надолу по крилата на носа. Масаж на пространството между носа и устните Поглаждащи движения от крилата на носа към ъглите на устните. Масаж на устните Поглаждащи, разстриващи и вибрационни движения от средата на горната устна към ъглите й. Поглаждащи, разстриващи и вибрационни движения от средата на долната устна към ъглите й. Масаж на брадичката Поглаждащи и размачкващи движения в посока от брадичката към ъгълчетата на устните. Масаж на шията Поглаждащи и размачкващи движения с длани и пръсти в посока надолу по гръдно-ключичните мускули. Използвана литература: Ценова, Ц. “Логопедия – Говорна терапия”, Изд. „ПАЛ“

Z-Vibe е вибрационен орален масажор, който може да помогне за подобряване на оралния тонус, артикулацията, храненето и сетивността. С него може да се осигури разнообразна сетивна информация и/или да се приложат конкретни тактилни стимули в устната кухина. Нежната вибрация осигурява ново ниво на сензорна стимулация с акцент върху устните, езика, бузите и челюстта. Освен това вибрациите могат да имат успокояващ и самоорганизиращ ефект. Може да се използва от хора на всякаква възраст под ръководството на терапевт.