Груповите ни занимания тази събота съвпаднаха
със Световния ден на Земята
Грижата и отговорността за бъдещето се възпитава още от най-ранна детска възраст.

  • днес децата разбраха любопитни факти за планетата
  • разбраха какво е въздух, вода и земя
  • как да рециклираме отпадъците и защо е важно да го правим.

Накрая посадихме бобче и децата си го занесоха в къщи ,за да могат да проследят процеса на израстване и развитие на едно растение.