Логопед – диагностика и терапия

 • Проблеми с късното проговаряне
 • Забавено езиково развитие
 • Обучителни трудности /даслексия
 • Недобра училищна готовност
 • Артикулационни нарушения
 • Беден за възраста речник
 • Прозодични нарушения-заекване,
 • запъване,тахилалия,брадилалия
 • Проблеми с обща и фина моторика

Диагностика и терапия

 • Проблеми с късното проговаряне
 • Забавено езиково развитие
 • Обучителни трудности /даслексия
 • Недобра училищна готовност
 • Артикулационни нарушения
 • Беден за възраста речник
 • Прозодични нарушения-заекване,
 • запъване,тахилалия,брадилалия
 • Проблеми с обща и фина моторика

Услуги

Както всичко в медицината, така и тук нещата са строго индивидуални.

Продължителността на една логопедична терапия зависи от няколко фактора:

 • възрастта на пациента
 • вид и тежест на речевото разстройство
 • честота на терапията
 • основното медицинско състояние
 • лечение на основното медицинско състояние

Логопедични услуги

 • Логопедична диагностика
 • Логопедична терапия

Продължителност на логопедичната сесия /30 мин./ при деца от 2до 7 години .

Някои нарушения на речта започват в детството и се подобряват с възрастта, докато други продължават и в зряла възраст и изискват продължителна терапия и поддръжка. Като всяка логопедична сесия се провежда само след предварително уговорен час .

 • Онлайн консултации /40 мин./
 • Онлайн терапия /40 мин./
 • Домашни посещения
 • Логопедични консултации

Групови услуги

 • „Приказна математика“
 • „Вечер на детската приказка“
 • Арт занимание /групови/
 • Група за адаптация/подготовка за ясла или градина/
 • Група за социализация и адаптация на деца от 2 до 3 години
  Подходяща е за деца които трудно се отделят от родителите си, имат нужда да общуват с деца, предстои им тръгване в детско заведение. В тази група ще се учим да спазваме правилата и да следваме инструкциите, ще се редуваме и изчакваме в игрите, ще пеем, рисуваме строим, конструираме и ще създаваме приятелства.

Други услуги

 • Подготовка за първи клас
 • Занимания:
  „Приказкотерапия“
  Приказкотерапията е част от арт терапията, считаща се за един от най-ефективните методи, използвани от психолози и логопиди по време на работа с деца. Чрез своето творчество, децата въплъщават емоции си и своите страхове и желания, което дава възможност да се научи нещо ново за тях.
  Освен това с помощта на изкуството, детето може както да се изразява, така и да опознава света около себе си, което допринася за социалната му адаптация.Приказната терапия е един от видовете арт терапии, в които се използват приказки за деца.
  Кога и как помага приказкотерапията на децатаПолзите от приказкотерапията са следните:
  – Учи ни да преодоляваме страховете и трудностите, да вземаме решения, защото приказките показват на детето, че няма безизходни ситуации;
  – Развива творчеството и въображението.
  – Подпомага естествената комуникация. Подобрява словесния език и учи другите да слушат.
  – Помага на децата да намерят общ език с възрастните.
  – Предава необходимите морални норми и правила.
  – Формира умения за конструктивно и адекватно изразяване на емоциите. Насърчава детето да прави изводи и го подтиква към размисли.
  – Намалява нивото на агресия и тревожност.Приказкотерапията влияе положително и при следните прояви:
  – При хиперактивност или хипоактивност;
  – При стрес, причинен от загуба на близък човек или любимо животно;
  – При агресивност, неадекватно поведение, нарушаване на взаимоотношенията с връстниците;
  – При различни страхове и безпокойство;
  – При стрес, свързан със семейни проблеми;
  – При раздяла и развод, скандали, домашното насилие, появата на друго дете.

Ценоразпис

 • Индивидуална работа с логопед/психолог – 30лв. (30-40мин)
 • Индивидуална работа с логопед/психолог (30-40мин) /пакет 8 посещения/ – 230лв.
 • Индивидуална работа с логопед след инсулт,мозъчна увреда и др. (45мин) –35лв.
 • Изготвяне на писмено становище на логопед/психолог за лица посещаващи кабинета-безплатно, за други – 25лв.
 • Неделни занимания – 25лв.

Часовете, които имате за логопедична терапия, са с точно начало и точен край. Ако закъснеете, това е за Ваша сметка, а не за сметка на следващия, записан.

Услуги

Както всичко в медицината, така и тук нещата са строго индивидуални.

Продължителността на една логопедична терапия зависи от няколко фактора:

 • възрастта на пациента
 • вид и тежест на речевото разстройство
 • честота на терапията
 • основното медицинско състояние
 • лечение на основното медицинско състояние

Логопедични услуги

 • Логопедична диагностика
 • Логопедична терапия

Продължителност на логопедичната сесия /30 мин./ при деца от 2до 7 години .

Някои нарушения на речта започват в детството и се подобряват с възрастта, докато други продължават и в зряла възраст и изискват продължителна терапия и поддръжка. Като всяка логопедична сесия се провежда само след предварително уговорен час .

 • Онлайн консултации /40 мин./
 • Онлайн терапия /40 мин./
 • Домашни посещения
 • Логопедични консултации

Групови услуги

 • „Приказна математика“
 • „Вечер на детската приказка“
 • Арт занимание /групови/
 • Група за адаптация/подготовка за ясла или градина/
 • Група за социализация и адаптация на деца от 2 до 3 години
  Подходяща е за деца които трудно се отделят от родителите си, имат нужда да общуват с деца, предстои им тръгване в детско заведение. В тази група ще се учим да спазваме правилата и да следваме инструкциите, ще се редуваме и изчакваме в игрите, ще пеем, рисуваме строим, конструираме и ще създаваме приятелства.

Други услуги

 • Подготовка за първи клас
 • Занимания:
  „Приказкотерапия“
  Приказкотерапията е част от арт терапията, считаща се за един от най-ефективните методи, използвани от психолози и логопиди по време на работа с деца. Чрез своето творчество, децата въплъщават емоции си и своите страхове и желания, което дава възможност да се научи нещо ново за тях.
  Освен това с помощта на изкуството, детето може както да се изразява, така и да опознава света около себе си, което допринася за социалната му адаптация.Приказната терапия е един от видовете арт терапии, в които се използват приказки за деца.
  Кога и как помага приказкотерапията на децатаПолзите от приказкотерапията са следните:
  – Учи ни да преодоляваме страховете и трудностите, да вземаме решения, защото приказките показват на детето, че няма безизходни ситуации;
  – Развива творчеството и въображението.
  – Подпомага естествената комуникация. Подобрява словесния език и учи другите да слушат.
  – Помага на децата да намерят общ език с възрастните.
  – Предава необходимите морални норми и правила.
  – Формира умения за конструктивно и адекватно изразяване на емоциите. Насърчава детето да прави изводи и го подтиква към размисли.
  – Намалява нивото на агресия и тревожност.Приказкотерапията влияе положително и при следните прояви:
  – При хиперактивност или хипоактивност;
  – При стрес, причинен от загуба на близък човек или любимо животно;
  – При агресивност, неадекватно поведение, нарушаване на взаимоотношенията с връстниците;
  – При различни страхове и безпокойство;
  – При стрес, свързан със семейни проблеми;
  – При раздяла и развод, скандали, домашното насилие, появата на друго дете.

Ценоразпис

 • Индивидуална работа с логопед/психолог – 35лв. (30-40мин)
 • Индивидуална работа с логопед/психолог (30-40мин) /пакет 8 посещения/ – 260лв.
 • Индивидуална работа с логопед след инсулт,мозъчна увреда и др. (45мин) –   40лв.
 • Изготвяне на писмено становище на логопед/психолог за лица посещаващи кабинета-безплатно, за други – 35лв.
 • Неделни занимания – 30 лв.

Часовете, които имате за логопедична терапия, са с точно начало и точен край. Ако закъснеете, това е за Ваша сметка, а не за сметка на следващия, записан.